3-klubb cup januar 2020

Banefordeling og spiller-listen

Deltagerne til 3klubb cup i 2020

HC
1 Pedersen Arild 15
2 Holmen Odd Magne 54
3 Knutsen Turid 63
4 Lysen Tor 32
5 Brundtland Berit 57
6 Hjøllo Rolf 12
7 Gangdal Siri 71
8 Olsen Jarl 31
9 Sande Per 23
10 Andreassen Arnt 32
Dette blir våre reserver HC
11 Holmen Oddny 80
12 Sørensen Asbjørn 41