Årsberetning 2020

 

Årsberetning for 2020

Seniorbowlere 60+, Bergen.

Styret har i driftsåret 2020 bestått av:

            Thor Chr. Opsahl, leder (+ leder av arrangementskomiteen) (1 år)

            Arne Johannessen, nestleder og sekretær (valgt for 2 år)

Rigmor Amble Iversen, kasserer(Ikke på valg)

Jørgen Lønne, styremedlem (+ leder av konkurransekomiteen) (ikke på valg)

Einar Willgohs styremedlem (medlem av konkurransekomiteen (nyvalgt for 2 år)

Rune Loftaas, varamedlem (+ medlem av konkurransekomiteen)(1år)

Erling Johannessen, varamedlem (+ medlem avkonkurransekomiteen)(1 år)

Kjell Hjertås, valgt som revisor(1 år) Brynjulf Hansen , vararevisor (1år)

Også i første halvdel av året har Arnt Andreassen vært av uvurderlig hjelp for konkurransekomiteen. Han har også styrt som redaktør for våre hjemmesider. Han ønsker nå å fratre fra disse ansvarsfulle verv og styret takker Arnt for en vel utført jobb gjennom mange år.

Styremøter:

Det har vært avholdt 3 formelle og mange uformelle møter i driftsåret. Coronapandemien  gjorde at all aktivitet opphørte og de avholdte styremøtene etter 12. mars var egentlig kun opplysningsmøter, med noen nødvendige avgjørelser.

Årsmøteble i 2020 avholdt på møterommet til Bergen Bowling på Sandsli, 11. februar 2020.

Leder åpnet møtet i.h.t. klubbens vedtekter, og fikk godkjennelse av innkalling og saksliste. Lederen påtok seg, etter anmodning, møteleder-jobben. Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2019som ble enstemmig godkjent og vedtatt.

Lederen leste deretter årsberetningen for 2019i sin helhet. Denne ble godkjent uten anmerkninger.

Møtet gikk over til valg:

Ordstyrer leste valgkomiteens innstilling til nytt styre, og valget fulgte deretter.

Leder:             Thor Chr. Opsahl ble enstemmig gjenvalgt  (for 1 år.)

Nestleder(ny) og sekretær:Arne Johannessen. (ikke på valg)

Kasserer:        Rigmor Amble Iversen. (velges for 2 år)

Styremedlem:            Jørgen Lønne. (Ikke på valg)

Styremedlem: Einar Willgohs (velges for 2 år)

Varamedlem: Rune Loftaas. Velges for 1 år

Varamedlem:  Erling Johannessen. Gjenvalgtfor 1 år.

Revisorer:       Kjell Hjertås, valgt for 1 år.

Vararevisor:  Brynjulf Hansen, valgt for 1 år

Valgkomité:    Berit Brundtland, leder, 2 år, Asbjørn Sørensen og Turid van Dijk, begge for 1 år.

Personalia:                

Avholdte konkurranser: Konkurransekomiteen forteller:

Mandag 13. januar.3-klubb-cup ble arrangert an Bergen Seniorbowlere på Sandsli.

            Resultat:   Nr 1.          Per Ommedal, ÅSB

Nr. 2.   Johanne Mjeldstad, BSB

Nr.3.    Vidar Øvrebø, BSB

Nr. 4.    Arvid Lilletvedt, BSB

  1. og 11. mars arrangerte Bergen Seniorbowlere pokalkonkurranse.

Vår klubb hadde mange gode individuelle resultatet, men totalt så vant ÅSB.

Nr. 1.   ÅSB    med 19814 poeng

Nr. 2.   SB60+ med 19217 poeng

Nr.3.      BSB    med 18061 poeng

Sandsli Bowling stengte ned 16. mars, og åpnet igjen 01. juni med vanlige åpningstider. Medlemmene begynte etter hvert å komme tilbake igjen, men det var ganske mange som uteble. Månedens Mester gikk i august, september og oktober. Så økte smitten igjen og Sandsli Bowling ble på nytt stengt ned fra 06. oktober. I første omgang frem til 23. november, forlenget til 06. desember, og 07. desember kommer meldingen om at Sandsli Bowling holder og stengt ut året. 20. desember kommer den triste meldingen om at Sandsli Bowling stenges for godt.

Pokalkonkurransen i oktober med påfølgende premiefest ble avlyst grunnet Covid- 19. Klubbmesterskapet ble avlyst grunnet stengt hall og Covid 19 og julecupen avlyses av samme grunn, hvilket resulterer i at 3-klubb Cup i januar 2021 avlyses.

Arrangementer:Arrangementskomiteen forteller:

Årsmøtetble avholdt tirsdag 11. februar i Bergen Bowling sitt lokale på Sandsli. Møtet ble hurtig avviklet med lederen som ordstyrer. Valg på nytt styre ble også hurtig avviklet da valgkomiteen hadde sin innstilling klar og da ingen «benkeforslag» kom.

Leder:  Thor Opsahlog leder av arrangementskomiteen (1 år)

Sekretær og nestleder: Arne Johannessen (2 år)

Styremedlem, og leder av konkurransekomiteen: Jørgen Lønne (ikke på valg)

Kasserer: Rigmor Amble Iversen (Ikke på valg)

Styremedlem: Einar Willgohs (2 år)

Varamedlem: Erling Johannessen (1år)

Varamedlem: Rune Loftaas (1 år)

Revisor: Kjell Hjertås (1 år)

Vararevisor: Brynjulf Hansen (1 år)

 

Men dette var før Covid 19.

Tur til Fedje i juni: Avlyst grunnet smittefaren

Tur til Irland i september: Avlyst grunnet smittefaren

Julefesten i Bergen Skipperforening i november: Avlyst grunnet smittefaren

Klubbmesterskapet i november: Avlyst grunnet smittefaren

Nyttårsbowlingen:    Avlyst grunnet smittefaren

En stor takk rettes til alle våre frivillige i styre, valgkomité, revisjon samt varamedlemmer som på en super måte har holdt klubben gående også i 2020.

Sponsorer: Vi har dessverre kun en sponsor, men ikke desto mindre vil vi takke Bergen Kommune for bidraget vi mottok i 2020. Tusen takk!

Økonomi: Seniorbowlere 60+, Bergen har styrket sin likviditet i dette året. Styret anser  klubbens økonomi som sunn og tilfredsstillende.

 En takk til kasserer Rigmor Amble Iversen for en meget bra utført jobb også i 2020.

Se vedlagte reviderte årsregnskap.

Æresmedlemmer: Følgende har pr. 31.12.2020 status som æresmedlemmer av klubben:

Bernar Dahl, Thor Opsahl, Kristine Halvorsen, Arnt Andreassen og Thor Jakobsen.

Ved avslutningen av 2020 har klubben 87 medlemmer, hvorav ca. 75% er aktive på trening og konkurranser.

Kontingent: Årskontingenten var i 2020kr. 300,00 pr. medlem.

 

Thor Opsahl, Einar Willgohs, Rigmor Amble Iversen, Jørgen Lønne, Arne Johannessen

( sign )                ( sign )                     ( sign )