Årsberetning 2021

ÅRSBERETNING FOR 2021

Årsmøtet ble avholdt 28.9.2021 i Vestkanten Bowlings lokaler. Møtet ble avviklet med daværende leder Thor Opsahl som ordstyrer.

Styret og øvrige tillitsvalgte har som følge av Coronapandemi bestått av de personer som ble valgt 11.2.2020 også for tiden 1.1.-28.9. i driftsåret 2021. På årsmøtet 28.9.21 ble følgende innvalgt:

Leder Arne Johannessen (særskilt valgt for 1 år)
Nestleder Rigmor Amble Iversen ( velges av styret)
Kasserer Rigmor Amble Iversen (2 nye år)
Sekretær Arne Johnnessen (1 år igjen)
Styremedlem (konkurransekomité) Jørgen Lønne (2 nye år)
Styremedlem (Arrangementskomité) Asbjørn Sørensen (2 år)
Styremedlem Einar Willgohs (1 år igjen)
Varamedlem Erling Johannessen (1 år)
Varamedlem Rune Loftaas (1 år)
Valgkomité Einar Wilgohs, Rune Loftaas og Erling Johannessen
—-00—-
Vi har nå fått den nye hjemmesiden godt etablert med god hjelp av Nils Korten. Hjemmesiden er
fremdeles under utvikling og nye endringer kan komme i tiden fremover.
Det har vært avholdt kun 3 styremøter i perioden, idet første halvår var preget av liten aktivitet som følge av Corona. Av samme grunn er det ikke avholdt konkurranser i løpet av 2021 og heller ingen utflukter i 2021.

Men julebord ble avholdt i Skipperforeningen 19.11.2021 i en periode da smittetrykket var relativt lavt og samfunnet i det vesentlige var gjenåpnet. Maten smakte fortreffelig med god service fra personalet. Flink toastmaster var Thor Opsahl. Videre ble det ble gjort heder på våre 5 beste bowlere blant damene og 10 beste bowlere blant herrene når gjennomsnitt for alle måneder i perioden 2005-2020 legges til grunn. De 3 beste i begge kategorier er:

Liv Ingebrigtsen (181),

Gerd Sætre (156),

Kristine Halvorsen (148),

Arild Pedersen (190),

Håkon Ingebrigtsen (188)

og Rolf Hjøllo (185).

Våre beste bowlere betyr mye for oss i konkurransene med de øvrige klubbene.
Ved årets utgang består klubben av 62 medlemmer. Kontingenten har også i år vært på kr. 300,-.
Vi vil takke Bergen kommune for bidrag vi mottok i 2021. Vi er glade for at kommunen på denne
måten gjør en positiv innsats for at kommunens seniorer skal ha en meningsfull fritid i eldre år.

Før årsmøtet 2021 annonserte daværende leder Thor Opsahl at han ikke ønsket å ta gjenvalg til
styret. Ved avslutning av årsmøtet ble han som følge av dette behørig hedret for sin store innsats for klubben i en lang årrekke. Thor er æresmedlem fra tidligere. Han fikk overrakt gave og blomster fra Kristine Halvorsen og Berit Brundtland til stor applaus fra alle tilstedeværende medlemmer.

En stor takk rettes til alle våre frivillige i styre, valgkomité, revisjon og varamedlemmer som på en flott måte har holdt klubben gående også i 2021. Året har nok vært det mest turbulente og
vanskeligste i klubbens historie. Ikke bare har vi måttet tilpasse oss nye omgivelser på Vestkanten, men stort frafall i perioder (særlig første halvår) på grunn av smittetrykk og Corona har også vært sterkt medvirkende. Noen få av våre medlemmer har foretrukket bowling på Kokstad, men er fortsatt medlemmer hos oss. Vi håper at de vil komme tilbake til oss på Vestkanten.

Noen nye medlemmer har kommet til og det er positivt oppe i det hele.
Styret håper at den dramatiske Coronatiden må ta slutt i 2022 slik at vi kan komme i normal gjenge igjen neste år.
Bergen, 31.12.2021/11.1.2022
Arne Johannessen Rigmor Amble Iversen
Jørgen Kønne Einar Willgohs Asbjørn Sørense