Årsmøte 2021

 

 

 

 

Tirsdag 28. september 2021.
Tid: Etter bowling (ca. Kl.13.00)

Sted: Vestkanten Bowling (møtelokale)

Saker på dagsorden blir som fastslått i vedtektenes punkt. 7.
Vi har lagt bak oss halvannet år som har vært en helt ekstraordinær tid. Ikke bare
har den pågående pandemi berørt oss sterkt, men også det at Sandsli Bowling har
stengt sine lokaler. I styret vil vi diskutere hvordan vi skal fortsette vår
virksomhet, (lokaler, reiser, konkurranser, premiefester, m.v.) så lenge pandemi og
smitterisiko er til stede. På slutten av årsmøtet tar vi en liten runde med mulige
innspill fra medlemmene. Dette vil være verdifullt før saken diskuteres i styret.
               Vi kommer tilbake på vår nettside (husk å sjekke denne!) med endelig  innkalling,

agenda og regnskap senest 1 uke før møtet.
Husk at alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
senest 7.9.2021 i henhold til klubbens vedtekter (3 uker før årsmøtet).

Hilsen Styret