Bilder fra julefesten 2021

Hei!

Hvis noen har gode bilder fra festen de gjerne vil ha med på hjemmesiden kan slike sendes som sms (90935076) eller epost (nils@korten.no) til meg. Det totale antallet bilder som kan legges ut vil bli begrenset.

Nils