Endret spilletid uke 9

OBS

Skolene har vinterferie og da endres vår spilletid i uke 9 til kl-10.00 -12.00