Endring av vedtekter 2024

 

Forslag til endring av vedtekt 3 A for Seniorbowlere 60+

Vedt.pkt.3A