Fra styret corona 19.03.2020

Til medlemmene i SB60+

Fra styret

 

 

 

Så er Pandemien over oss, noe som lenge har vært fryktet av myndighetene. Bergen Bowling er stengt
og våre aktiviteter på bowlingbanen er midlertidig opphørt. Vårens “Amerikaner” ble avlyst. Likeledes
vårturen til Fedje samt Nordisk i Danmark 1. og 2. mai. Hvordan det blir med turen til Dublin i
september, må vi komme tilbake til.
Mange føler sterkt på uhyggen som følger oss i disse dager. Avisene er fulle av negative nyheter og de
eldste av oss ser enkelte paraleller til krigens dager med redsel og frykt, den gang for bomber og kuler,
men også for rasjonering, svartebørs, matmangel, flyalarm, rykter og ingen media samt nazistenes
“skutt blir den som….” osv. Men i dag har vi både mat, media og et helsevesen som er på et helt annet
nivå enn i krigens dager.
Vi vet ikke når og hvordan dette ender. Det er vel ikke så mange lyspunkter som kan registreres pr.
idag, men noen er det jo. Man skal være realistisk, men vi er av den oppfatning at myndighetene og
fagpersoner gjerne kunne foreta en oppsummering og utdyping av de positive tingene som tross alt
foreligger. Vi tror at mange trenger dette i den situasjonen vi er i nå.
For egen del har vi i hvert fall registrert følgende:
• Kina har fått full kontroll over smitten pr. i dag.
• Sør-Korea ser også ut til langt på vei å ha kontroll.
• Utprøving av medisiner som hjelper pågår med full styrke og kan kanskje ventes om få
måneder, kanskje uker?
• Intensiv forskning skjer for å finne vaksiner som kan brukes, selv om lovgivning, prøveperiode,
m.v. vil strekke dette over noe lengre tid. Men her er penger drivkraften og på godt og vondt
den sterkeste motivasjonen som foreligger for fremskritt!
• Så sies det at viruset er kommet for å bli i befolkningen. Men også tuberkulose, poliomyelitt,
difteri, meslinger, osv består vel fortsatt i verden, men vaksine holder jo dette nede i hvert fall i
Norge?
• Lokalt har vi pr. i dag merket oss, til tross for økning i antall prøver, at tallet på de som er
smittet ikke har økt.
• Myndighetene forventer gradvis nedgang av personer som blir smittet fra neste uke når tiltakene
får virkning.
La oss håpe på flere gode nyheter fremover. Vi vil holde dere orientert om ting som angår klubb og
aktiviteter, men det blir kanskje ikke noe mer på denne siden av sommeren. Vi får se….
Ta godt vare på dere selv med familier og vi ser frem til igjen å møtes med godt samhold og hyggelig
konkurranse så snart det er forsvarlig og praktisk mulig.

19. mars 2020

Med bowlinghilsen fra STYRET