Innkalling årsmøte SB60+ 14.2.2023

 

Styret i SB60+ innkaller til årsmøte 14. februar 2023 kl. 12.30 i lokalene til Vestkanten bowling.

innk. til årsmøte 14.2.23

Regnskap

Revisjonsb.