Innkalling til Årsmøte 2021

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte
Tirsdag 2 8 . september 20 21 , kl. 13.00
Sted: Vestkanten bowling (møtelokale)

 

Dagsorden:

1. Åpning ved styreleder (Vi minnes de som er gått bort under året)
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til tellekorps
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
4. Årsmelding ved styreleder
5. Regnskap for 2020 ved kasserer
6. Innkomne forslag
7. Kontingent for resterende del av 2021
8. Valg ved valgkomitéen
—-00—-
Vi har lagt bak oss halvannet år som har vært en helt ekstraordinær tid.
Ikke bare har den pågående pandemi berørt oss sterkt, men også det at
Sandsli Bowling har stengt sine lokaler. I styret vil vi diskutere hvordan
vi skal fortsette vår virksomhet, (lokaler, reiser, konkurranser,
premiefester, m.v.) så lenge pandemi og smitterisiko er til stede. På slutten
av årsmøtet tar vi en liten runde med mulige innspill fra medlemmene.
Dette vil være verdifullt før saken diskuteres i styret.
STYRET