innkalling til styremøte 02.11.2021

 

 

Innkalling til styremøte i SB60+
tirsdag 2.11.2021 etter avsluttet bowling
Til styrets medlemmer + Nils.

 

Dagsorden:
• Godkjenning av innkalling
• Referat fra forrige møte
• Valg av nestleder
• Hjemmeside v/Nils og Rigmor
• Økonomi
• Konkurransekomitéen
• Arrangementskomitéen
• Eventuelt
• Neste møte

Til orientering: Info. fra Vestkanten bowling om at de dessverre ikke kan reservere banene bare 

for oss slik at ingen fremmede kommer i mellom våre spillere (Spørsmålet reist av Astrid

Hegland på årsmøtet). Men på konkuranser vil det ikke komme noen fremmede mellom våre

deltakere. Nils blir innkalt til styremøtet. Det er ønskelig at vi har med en laptop slik at

Nils/Rigmor kan anskueliggjøre mulige forandringer på hjemmesiden vår.
20.10.2021
ARNE