Styret

Tittel Navn Epost Telefon
Leder Thor Chr. Opsahl tcopsahl@online.no 90018009
Nestleder og sekretær Arne Johannessen aj2244@bkkfiber.no 97799653
Styremedlem
Leder av konkurransekomiteen og medlem av arr.komiteen
Jørgen Lønne joerloe@online.no 92056473
Kasserer Rigmor Amble Iversen ri-ivers@online.no 93096901
Styremedlem
Medlem av konkurransekomiteen
Einar Willgohs einar.willgohs@bkkfiber.no 98859822
Varamedlem
Medlem av konkurransekomiteen
Erling Johannessen amelitho@post.com 41565436
Varamedlem Rune Loftaas runeloftaas@getmail.no 93207639
Revisor Kjell Hjartås khjerta@gmail.com 97512578
Revisor2 Brynjulf Hansen brynjulf.hansen@gmail.com 55321542

Valgkomite

Tittel Navn Epost Telefon
Leder Berit Brundtland berit.brundtland@gmail.com 97599425
Medlem Jarle Jørgen Olsen jjoolsen@online.no 48228612
Medlem Asbjørn Sørensen asbsoren@gmail.com 99282443