Melding fra styret 13.10.2020

 

 

Senior Bowlere 60+

Til Medlemmene 13. oktober 2020
En liten oppdatering til alle fra dagens styremøte.

Ny hjemmeside for klubben er nå på det nærmeste klar. Det gjenstår noen detaljer som det arbeides med nå. Vi regner med ferdigstillelse i løpet av høsten. Den nye hjemmesiden bygger i hovedsak på den gamle siden som i lang tid har vært redigert og ajourført av Arnt. Han har hatt mye arbeid med dette og har gjort en kjempejobb for klubben. Vi takker ham allerede nå for dette. Vi håper at hjemmesiden vil falle i smak hos medlemmene. Arbeid med den nye siden er gjort av noen styremedlemmer (Rigmor og Jørgen) med Nils Korten som koordinator og teknisk sakkyndig vis a vis ekstern faglig ekspertise, som setter opp det hele etter våre spesifikasjoner.

Som alle kjenner til, plages vi dessverre fortsatt av Covid-19. Vi forsøker å ta alle hensyn til smittesituasjonen og de fleste ser jo ut til nå å stille på bowling uansett. Det er bra at vi hos oss har kunnet ta tilbake noe av hverdagen etter stengte baner tidligere i år. Men de fleste av oss er jo i en utsatt posisjon og for de av oss som tar seg en bowlingpause nå eller reduserer aktiviteten, er dette helt forståelig og naturlig. Vi får håpe på en gjennomtestet vaksine med det første….

Smittesituasjonen har gjort at styret avlyste 3-klubb konkurransen tidligere i år. Klubbmesterskapet 10. og 12. november tar vi sikte på å gjennomføre som normalt. Det samme gjelder Julecuppen 8.12 som også er kvalifisering til Trippelcuppen neste år.

Når det gjelder Årsfesten derimot, er krav til avstand og sosial kontakt vesentlig innskrenket. Vi har vanskelig for å tenke oss at dette derfor kan bli et så hyggelig arrangement som vi ellers pleier å ha. Vi har derfor valgt å avlyse årsfesten 2020 – dessverre.

Vi satser imidlertid på å gjennomføre Nyttårsbowling i tradisjonelle former, men smittesituasjonen og krav til avstand ved bordplassering osv. er en utfordring. Vi er også avhengig av at Bergen bowling godkjenner dette, slik at her må vi derfor ta nødvendig forbehold og se situasjonen an utover høsten.

Så noen ord om Prisjustering : Fra Senterleder har vi fått melding om at prisene for bowling øker fra
1. november d.å. Fra da av vil 4 serier koste kr. 140,- stigende med antall serier til kr. 220,- for 8 serier.

Det var dette vi hadde på hjertet for øyeblikket. Styret håper på en god bowlinghøst for alle
medlemmene.

Med bowlinghilsen fra
STYRET