Melding fra styret 15.desember 2020

 

 

Julen 2020                                                                                                                                                                                            15.12.2020

 

TIL MEDLEMMENE AV SB60+

Julen 2020 nærmer seg med stormskritt. Bergen bowling er stengt og dette vil vare i hvert fall ut året.
Derfor ble det ingen julecup i år og heller ikke nyttårsbowling. Synd, fordi nyttårsbowlingen er en fin
anledning til sosialt samvær med gode ønsker osv, men slik er det altså….

Når det gjelder årsmøtet skal dette etter vedtektene “normalt avholdes i februar”. I 2020 og antagelig i
en del av 2021 er situasjonen imidlertid langt fra normal. Styret har diskutert saken og kommet til at
årsmøtet derfor må utsettes både fordi hallen er stengt, men også av rene smittevernhensyn. Vi er vel
alle mer eller mindre utsatt og må være forsiktige! Dette er selvsagt beklagelig. Nåværende styre må da
fortsette som et “forretningsministerium” inntil årsmøte kan avholdes og nytt styre velges.
Valgkomitéen har fremlagt sin innstilling. Prosessen med å fastsette, innkalle til og avholde årsmøtet,
vil starte opp så snart Bergen bowling åpner for publikum.

Året 2020 har vært spesielt på mange måter. En del medlemmer har bowlet når hallen har vært åpen.
Andre har holdt seg borte, hvilket er meget forståelig. For mange har det derfor vært vanskelig å
gjennomføre 5 skriveomganger i år. Styret har derfor vedtatt at ingen rykker ned fra sin klasse i 2020,
men de som kvalifiserer seg rykker opp på vanlig måte. Vi håper alle på en normalisering i 2021.
Styret ønsker alle medlemmene god jul, takk for det gamle året og godt nytt bowlingår 2021!

 

Hilsen
STYRET