Melding om årsmøte 2023

 

Melding om årsmøte.

Tirsdag 14. februar 2023 kl. 12.30

Sted: Vestkanten bowlings lokaler.

Endelig innkalling med dagsorden, årsregnskap for 2022, samt årsberetning blir utsendt til medlemmene ult: januar d.å.

Husk at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 24.01.2023 i henhold til klubbens vedtekter. (3 uker før årsmøtet)

Hilsen

STYRET