Nyttåsbowling 2020

Kan trolig ikke gjennomføres pga. corona.