Referat fra styremøte 28.09.2021

 

 

 

 

Referat fra styremøte i Senior Bowlere 60+

 

Tid og Sted: 28.9.21. Til stede: Jørgen, Rigmor, Erling, Arne og Asbjørn.
Møtet ble avholdt umiddelbart etter avsluttet årsmøte 2021.

• Nytt styre
Nytt styre er valgt på årsmøtet. Noen av oss har ikke erfaring for de funksjonene som vi nå står
overfor. Det er enighet om at vi får støtte hverandre så godt vi kan og også benytte kompetanse og
hjelp utenfor styret.

• Hjemmeside
På neste styremøte diskuterer vi hjemmesiden og Arne kaller inn Nils til møtet.

• Konkurranser
Det var enighet om å avholde klubbmesterskap 26. og 28. oktober, samt julecup (Jørgen kommer
med forslag om dato).

• Neste møte
Neste møte avholdes tirsdag 9.11.21 etter bowlingen
Bergen, 29.9.2021