Styremedlemmer

 

Tittel Navn Epost Telefon
Styreleder:  Erling Pedersen erl-p2@online.no 95171316
Nestleder:  Oddbjørn Tolo oddbjto@gmail.com 90590324
Kasserer:  Rigmor Amble Iversen ri-ivers@online.no 93096901
Styremedlem:  

 

 Arild Pedersen

Erling Johannessen

arildpe.298@gmail.com

amelitho@post.com

90516425

41566436

Varamedlemmer

 

Arne Johannessen

Jørgen Lønne

Revisor: Kjell Hjertås khjerta@gmail.com 97512578
Revisor2: Jarl J Olsen jjoolsen@online.no 48228612

Valgkomite

Tittel Navn Epost Telefon
Leder Harald Jensen 95019288
Medlem Odd Magne Holmen 46508836
Medlem