Styremedlemmer

 

Tittel Navn Epost Telefon
Leder og sekretær Arne Johannessen aj2244@bkkfiber.no 97799653
Nestleder og kasserer Rigmor Amble Iversen ri-ivers@online.no 93096901
Styremedlem
Leder av konkurransekomiteen og medlem av arr.komiteen
Jørgen Lønne joerloe@online.no 92056473
Styremedlem

arr-komiteen

 

Asbjørn Sørensen

 

asbsoren0@gmail.com

 

99282443

Styremedlem

Medlem av konkurransekomiteen

 

 

 

 

 

Einar Willgohs

 

 

 

 

einar.willgohs@bkkfiber.no

 

 

 

98859822

 

 

 

Varamedlem
Medlem av konkurransekomiteen
Erling Johannessen amelitho@post.com 41565436
Varamedlem Rune Loftaas runeloftaas@getmail.no 93207639
Revisor Kjell Hjertås khjerta@gmail.com 97512578
Revisor2 Brynjulf Hansen brynjulf.hansen@gmail.com 55321542

Valgkomite

Tittel Navn Epost Telefon
Leder Berit Brundtland berit.brundtland@gmail.com 97599425
Medlem Jarle Jørgen Olsen jjoolsen@online.no 48228612
Medlem